top of page
Business Office Meeting

TIẾNG ANH TỔNG HỢP
ĐỊNH HƯỚNG GIAO TIẾP

Trang bị kiến thức ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng và rèn luyện các kỹ năng giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết) hỗ trợ cho chương trình tiếng Anh (TA) ở trường phổ thông hoặc giao tiếp thông thường với người nước ngoài.

TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

BẬC 1 & 2 QUỐC GIA - A1 & A2 QUỐC TẾ

  • Chuẩn bị cho học viên tham gia kỳ thi KET do Cambridge ESOL tổ chức.

  • Chương trình từ lớp Căn bản (A1.1) – dành cho người chưa biết TA đến A2.3.

  • Học phí: 2.000.000 – 2.100.000 (khóa 12 tuần 72 tiết)

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

BẬC 3 & 4 QUỐC GIA - B1 & B2 QUỐC TẾ

  • Chuẩn bị cho học viên tham gia kỳ thi PET/FCE do Cambridge ESOL tổ chức.

  • Chương trình từ lớp B1.1 đến B1.3 – Học phí: 2.200.000/ khóa (12 tuần, 72 tiết)

  • Chương trình từ lớp B1.4 đến B1.6 – Học phí: 2.250.000/ khóa (12 tuần, 72 tiết)

  • Chương trình từ lớp B2.1 đến B2.3 – Học phí: 2.300.000/ khóa (12 tuần, 72 tiết)

TRÌNH ĐỘ CAO CẤP

BẬC 5 QUỐC GIA - C1 QUỐC TẾ

  • Chuẩn bị cho học viên tham gia kỳ thi CAE do Cambridge ESOL tổ chức.

  • Chương trình từ lớp C1.1 đến C1.3.

  • Học phí: 2.450.000/ khóa (12 tuần, 72 tiết)

bottom of page