top of page

KHÓA TẬP HUẤN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH

Sự thiếu tự tin về hiệu quả giảng dạy tiếng Anh của nhiều giáo viên đa phần đến từ sự hiểu biết chưa thấu đáo, thiếu hệ thống về năng lực sư phạm bao gồm kiến thức ngôn ngữ, phương pháp giảng dạy, hiểu biết về đối tượng học viên và tài liệu học tập.

Loạt workshops “Practical Foundations for Success in Teaching English in Vietnam” (Trang bị cho giáo viên tiếng Anh những hiểu biết cơ bản và thực tế về giảng dạy tiếng Anh như 1 ngoại ngữ nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy và phát triển chuyên môn) do TS. Hà Văn Sinh thiết kế và trực tiếp thực hiện qua nhiều năm theo yêu cầu của nhiều địa phương, đơn vị công lập và tư thục đã được các thầy cô đánh giá cao tính hệ thống và thực tế.
 

Download nội dung, chi phí chương trình tập huấn 

Practical Foundations for Success in EFL Teaching

Sau tập huấn, bạn sẽ đạt được những gì?

01.

Thiết lập lại kiến thức về giảng dạy tiếng Anh (TA) một cách hệ thống và thực tiễn để thực sự biết rõ dạy TA là dạy cái gì và dạy thế nào;

02.

Có hiểu biết đầy đủ hơn về bản chất của một lớp học ngoại ngữ để có thể tổ chức giảng dạy theo hướng bảo đảm kết quả học tập của người học;

03.

Thiết kế, tổ chức và thực hiện các hoạt động giảng dạy trên lớp sinh động trong một môi trường tương tác TA tự nhiên;

04.

Tự đánh giá được khả năng sử dụng TA trên lớp và hiệu quả của giảng dạy của chính mình và tự cải tiến.

05.

Trực tiếp gặp gỡ và chia sẻ chuyên môn cùng TS. Hà Văn Sinh và đồng nghiệp.

439652613_7989279284450092_7869573602267992589_n_edited.jpg

Liên hệ hợp tác

Để các workshops này có thể tiếp cận với nhiều giáo viên hơn, TS. Hà Văn Sinh sẽ kết hợp với các trung tâm/đơn vị giảng dạy ngoại ngữ ở các địa phương để tổ chức cho các thầy cô có quan tâm theo hình thức trực tiếp tại cơ sở của một trung tâm cho giáo viên trung tâm và những giáo viên ngoài trung tâm.
 

Trung tâm có nhu cầu và nhận tổ chức liên hệ trực tiếp với thầy Sinh qua:

Các đơn vị đã từng cộng tác

bottom of page