top of page

Liên hệ với PTC

Go Team

Địa chỉ

83 Yersin, TP Nha Trang,

Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại

+84 (0)2583812272

Email

Giờ làm việc

SÁNG

7:30 am – 11:30 am

(Trừ thứ 2)

CHIỀU TỐI

5:15 pm – 9:15 pm

(Trừ Chủ Nhật)

  • Facebook

bottom of page