top of page
School Students

TIẾNG ANH THIẾU NIÊN

  • Dành cho các em từ 11 đến 13 tuổi (học sinh lớp 5 đến 7).

  • Nâng cao thêm một bước kiến thức và kỹ năng sử dụng tiếng Anh căn bản để tiếp tục tham gia các  chương trình tiếng Anh trung cấp và chuyên sâu.

  • Chuẩn bị cho học viên tham gia thi chứng chỉ FLYERS, KET do Cambridge ESOL tổ chức. 

  • Học sinh đã biết tiếng Anh sẽ được tư vấn – kiểm tra xếp lớp trước khi đăng kí chính thức.

  • Học vào các buổi chiều tối thứ 2-4-6 hoặc 3-5-7, từ 17g45 đến 19g15 hoặc từ  19g30 đến 21g00

 

bottom of page